top of page

Hvaler Næringsforening arbeider kontinuerlig med saker som påvirker næringslivet på Hvaler. I tillegg er det løpende jobb med pågående prosjekter, både store og små, lokale og regionale.

 

I et stadig tøffere marked ser vi at det må legges vekt på samarbeid og synlighet for å nå ut med all den flotte næringen vi har.

Vi har et samarbeid med Ditt Hvaler hvor all lokal næring presenteres, og savner du noen der så gi oss beskjed.

Utgårdkilen.jpg
HUB Hvaler.jpg

HUB Hvaler

Etter et gjennomført forstudie av næringslivet på Hvaler er nå prosjektet HUB Hvaler igangsatt. Prosjektet skal sette fart på utviklingen hos vårt næringsliv gjennom nettverksbygging, partnerskap og kompetanseheving.

Målet med HUB Hvaler er å styrke konkurranseevnen for etablerte bedrifter og gründere i markedet og stimulere til samhandling både innad og på tvers av bransjer, for på denne måten skape en plattform for utvikling og flere arbeidsplasser.

Prosjektet er støttet av Hvaler Kommune og Viken Fylkeskommune.

Logo Hvaler Kommune.jpg
Viken fylkesvåpen skjerm blå RGB.png

Integrering av flyktninger i næringslivet

Hvaler Næringsforening har gjennom det siste året vært involvert i arbeidet med flyktninger i kommunen via NAV Hvaler.

Nå intensiveres dette arbeidet hvor målet er å skape varige arbeidsforhold for flyktninger på Hvaler, etablere mentorbedrifter og øke sysselsettingen for denne gruppen. Flere arbeidsforhold er allerede etablert takket være lokale næringsdrivere.

Hvaler har oppunder 100 flyktninger fra forskjellige land og flere er ventet i tiden fremover.

Dette prosjektarbeidet er støttet av Viken Fylkeskommune.

Viken fylkesvåpen skjerm blå RGB.png
Integrering.jpg
Jobbsmak1.jpg

Jobbsmak

Våren 2022 initierte NAV Hvaler et samarbeid med HNF rettet mot ungdom, 9. og 10. klasse, på Hvaler Barne- og Ungdomsskole.

Dette arbeidet har fokus på å hjelpe ungdommen med å gjøre riktig valg for videre utdannelse, endring i valgt vei og å være en del av sikkerhetsnettet til ungdommen dersom de trenger hjelp på veien. Et av virkemidlene er at ungdommen i 10. klasse får velge en arbeidsplass/bransje de ønsker å teste ut for en dag, og dermed få mer dybdeinnsyn i.

Målet med dette prosjektet er å forhindre utenforskap, en situasjon hvor ungdommen står uten arbeid, jobb eller er i en form for utdannelse.

Arbeidet med Jobbsmak videreføres og utvikles løpende.

Utvalg og ressursgrupper

HNF deltar i flere utvalg og ressursgrupper, som både har direkte og indirekte påvirkning på utviklingen av næringslivet på Hvaler. Som noen kan nevnes:

- Destinasjonsråd Hvaler

- Søndre Viken Næring

- Torgkomiteen Skjærhalden

HNF blir også invitert inn i sammenslutninger som har relasjoner til næringsutvikling, både lokalt og regionalt. Vi anser det viktig å holde oss oppdatert på det som skjer utenfor Hvaler Kommune for å kunne trekke på synergier, kunnskap og kompetanse som kan nyttiggjøres lokalt.

Destinasjonsråd.jpg
bottom of page