top of page
Waves on the Rocks

Hvaler Næringsforening skal være en støttespiller og inspirator for små og store bedrifter på Hvaler, og bidra til å utvikle og fremme lokalt næringsliv. Som medlem vil du ha mulighet til å påvirke veien videre.

Innsatsområder

Her finner du oversikt over noen av de sakene HNF jobber med

Spørsmål og svar

Styret i HNF svarer på spørsmål

Arkiv

Se tidligere utsendte informasjonsskriv

Næringsstrategi

Se Hvaler Kommunes næringsstrategi 2019-2023

Medlemsfordeler

Det skal lønne seg

Hvaler Kommune

Relevant informasjon fra Hvaler Kommune

Bransjeregister

Se oversikt over næringslivet på Hvaler

Det vil bli tøffere tider for næringslivet fremover, og vi har samlet noen av støtteordningen som kan avhjelpe noe. Vi vil også løpende jobbe med ulike tiltak for å sikre fortsatt god handel på Hvaler.

bottom of page