top of page

Hvaler Kommune har et allsidig næringsliv, og vi er stolte av vårt mangfold som gjør Hvaler kommune til et godt sted å bo og et godt sted å drive næring. Vi har flest små og mellomstore aktører, og medlemsmassen teller i dag over 120 medlemmer innenfor fiskeri, håndverk, bygg og anlegg, reiseliv, kultur og opplevelser, restauranter, klesforretninger, matbutikker og helse/skjønnhet, og medlemstallet øker stadig.

 

Alle disse bedriftene gjør Hvaler til en kommune nesten selvforsynt med alt av tilbud en befolkning på ca 4700 innbyggere måtte ønske.

Næringslivet på Hvaler målt i antall arbeidsplasser er størst innenfor varehandel, og bygg og anlegg, og  markedet for disse preges av at Hvaler er en hyttekommune. 

 

«Innbyggertallet» nesten tidobles i sommersesongen, og flere og flere benytter hyttene gjennom hele året. Dette betyr økt lokal handel av både varer og tjenester.

Fiskeflåte og mottak er i hovedsak lagt til Utgårdkilen, som er den største fiskerihavna øst for Lindesnes, og her er blant annet Fjordfisk AS og Egersund Trål lokalisert.

Hvaler Gjestehage1.jpg
bottom of page