top of page

Om HNF

Hvaler Kommune har et allsidig næringsliv, og vi er stolte av vårt mangfold som gjør Hvaler kommune til et godt sted å bo og et godt sted å drive næring. Vi har flest små og noen mellomstore aktører, og medlemsmassen teller i dag ca 90 medlemmer innenfor fiskeri, håndverk, bygg og anlegg, reiseliv, kultur og opplevelser, restauranter, klesforretninger, matbutikker og helse/skjønnhet, og medlemstallet øker stadig. Alle disse bedriftene gjør Hvaler til en kommune nesten selvforsynt med alt av tilbud en befolkning på ca 4600 innbyggere måtte ønske.

Næringslivet på Hvaler målt i antall arbeidsplasser er størst innenfor Varehandel og Bygg og anlegg. Markedet for disse preges av at kommunens «innbyggertall» tidobles i sommersesongen gjennom kommunens mange hytter og besøkende.

Fiskeflåte og mottak er i hovedsak lagt til Utgårdskilen, som er den største fiskerihavna øst for Lindesnes. Her er blant annet Fjordfisk AS og Egersund Trål lokalisert.

Fra 2014 har vår kommune satset mye på SMART Energi og har vært en demonstrasjonsarena for forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsaktiviteter som belyser ulike framtidsscenarioer. Kommunen skal bidra i utforming av nye internasjonale veikart, samt gi ideer om nye aktuelle satsningsområder innenfor energisektoren. Smart Energi Hvaler er i dag Norges demosite nr. 1 for smartgrid og smarte energiløsninger. Smart Energi Hvaler vant Årets lokale klimatiltak I 2015.

I 2017 ble Hvaler kommune medeiere av Borg Havn som nå skal forvalte våre små og store havner. Utgårdskilen skal rustes opp og det blir spennende å følge med på utviklingen for fiskemottak og tilliggende næringer.

Hvaler Bredbånd AS ble også etablert i 2017 og skal tilrettelegge for den videre utbygging i åpnet fibernett. Målet er å bygge et smart og fleksibelt nett med god kapasitet for fremtiden. Ta kontakt om du ønsker tilbud eller har spørsmål knyttet til ditt firmas nettkapasitet www.hvalerbredband.no

Oppdatert kart over næringsområder finner du her:

https://www.hvaler.kommune.no/Tjenester/Naring/Kart---naringsomrader/

bottom of page