top of page

Hvaler Kommune har et allsidig næringsliv, og vi er stolte av vårt mangfold som gjør Hvaler kommune til et godt sted å bo og et godt sted å drive næring. Vi har flest små og mellomstore aktører, og medlemsmassen teller i dag ca 130 medlemmer innenfor fiskeri, håndverk, bygg og anlegg, reiseliv, kultur og opplevelser, restauranter, klesforretninger, matbutikker og helse/skjønnhet, og medlemstallet øker stadig.

 

Alle disse bedriftene gjør Hvaler til en kommune nesten selvforsynt med alt av tilbud en befolkning på ca 4700 innbyggere og ca 5000 hytter måtte ønske.

Næringslivet på Hvaler målt i antall arbeidsplasser er størst innenfor varehandel og bygg/anlegg, og  markedet for disse preges av at Hvaler er en hyttekommune. 

 

«Innbyggertallet» nesten tidobles i sommersesongen, og flere og flere benytter hyttene gjennom hele året. Dette betyr økt lokal handel av både varer og tjenester.

Fiskeflåte og mottak er i hovedsak lagt til Utgårdkilen, som er den største fiskerihavna øst for Lindesnes, og her er blant annet Fjordfisk AS og Egersund Trål lokalisert.

Hvaler Gjestehage1.jpg
bottom of page