top of page
Waves on the Rocks

Hvaler Næringsforening skal være en støttespiller og inspirator for små og store bedrifter på Hvaler, og bidra til å utvikle og fremme lokalt næringsliv. Som medlem vil du ha mulighet til å påvirke veien videre.

Det vil bli tøffere tider for næringslivet fremover, og vi har samlet noen av støtteordningen som kan avhjelpe noe. Vi vil også løpende jobbe med ulike tiltak for å sikre fortsatt god handel på Hvaler.

bottom of page