top of page

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til
Generalforsamling 2024

24. april

Vi håper å se alle våre medlemmer til Generalforsamling HNF 2024.

Sted: Auditoriet på Hvaler Barne- og Ungdomsskole

Kl 1700-1800

(etterfulgt av Hvalerkonferansen)

IMG_4056.jpeg

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av møteleder og referent

  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

  4. Styrets årsberetning

  5. Regnskap fra Revisordamene AS

  6. Budsjett

  7. Fastsetting av årlig medlemskontingent

  8. Innkomne forslag

  9. Valg av styre

  10. Valg av valgkomité

Medlemmene er representert med 1 stemme hver.

bottom of page