top of page

Styret i HNF 2023-2024


Hvaler Næringsforening skal ha et styret på 6 medlemmer, 2 varamedlemmer og 2 observatører. Styret velges av og blant medlemmene, og bør gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen og næringslivet på Hvaler.

Kenneth Haraldsen.jpg

Kenneth Haraldsen
Sand Brygge AS

Styreleder

Glenn Robert Westerlund.jpg

Gelnn R. Westerlund
GR Elektro AS

Styremedlem

Bjørn Viggo Nilsen.jpg

Bjørn Viggo Nilsen
Installatøren Eiendom

Styremedlem

Hilde Gunn Avløyp.jpg

Hilde Gunn Avløyp
Ulldesign

Styremedlem

Toril_Sørensen.webp

Torild Sørensen
Cardio AS

Styremedlem

Per Henrik Adolfsen.jpg

Per Henrik Adolfsen
Tegnespesialisten AS

Styremedlem

Lars Egil Lande.jpg

Lars Egil Lande
Lande Mek & Sveis

Varamedlem

Harald Bråthen.jpg

Harald Bråthen
Lynx Communication

Varamedlem

Maya Nilsen.jpg

Maya Nilsen
Visit Fredrikstad Hvaler

Observatør

Bjørn Winther Johansen.jpg

Bjørn W. Johansen
Hvaler Kommune

Observatør

AnneC3.jpg

Anne Cedervall
AC Experience AS

Daglig leder

bottom of page