top of page

HUB Hvaler

HUB Hvaler er et prosjekt og satsningsområde for hele næringslivet på Hvaler, hvor målet er verdiskapning og økt konkurransekraft gjennom markedsrettede tiltak, kompetanseheving og nettverksbygging. Sammen bygger vi raskere for fremtiden og vi har allerede flere suksesshistorier å vise til.

Hva betyr dette for deg, enten du er næringsdrivende eller går med en idé i magen? Les videre, og vi er sikre på at du finner noe som gagner deg og din bedrift.

HUB Hvaler2.jpg

Her kan du se innlegget til Jan fra HUB Hvaler kvelden.

Jan Sollid Storehaug

Tenk Digitalt

Nettverksbygging

Ved å etablere og utvikle relasjoner mellom mennesker innenfor eget fagområde eller på tvers av bransjer øker du ditt markedspotensiale betraktelig. Dette skal HNF bidra til ved å arrangere work shops, konferanser, sosiale eventer o.l. hvor du får anledning til å presentere deg selv, og ikke minst få mer kunnskap om næringslivet rundt deg. På denne måten bygger du et nettverk av gode ambassadører for din bedrift samtidig som du blir en god ambassadør for andre.

Kompetanse

Som næringsdrivende er du avhengig av bred kompetanse innenfor flere områder. Kunnskap og kompetanse er makt og kan være ditt fortrinn fremfor dine konkurrenter.

HNF vil sette opp kurs etter behov og ønsker, både generelle og bransjerettede. Mange ønsker å fokusere på eget fagfelt, og velger å kjøpe tjenester for avlastning, og her har vi også mange aktører lokalt som står klare til å hjelpe deg.

Digital synlighet

Det du ikke finner på nett finnes ikke hevder noen...og jo...vi må si oss enige. 

Å være synlig digitalt kan være avgjørende for din bedrift enten du leverer varer eller tjenester. 

HNF benytter Ditt Hvaler for synliggjøring og markedsføring av det lokale næringslivet, og 

finner du ikke din bedrift her så ta kontakt, slik at vi får det på plass. 

For best resultat bør du har en nettside tilknyttet din bedrift, da dette er ditt digitale ansikt utad.

Støttefunksjon

HNF har tilknyttet mange støttefunksjoner for deg som næringsdrivende. Vi kobler mennesker, ressurser og faglig kompetanse sammen, slik at du skal få hjelp når du trenger det.

Her finner du noen av støtteordningene

Dersom du ikke finner hva du trenger hjelp til her, så ta kontakt med oss, så skal vi veilede deg videre.

Det er mange kanaler og en stor bredde for støtte og hjelp.

Gründer eller en idé

Er du gründer med nystartet bedrift så trenger du å bygge nettverk og knytte til deg alle de gode relasjonene du kan. Dette vil hjelpe deg faglig og du vil få et større marked raskere. 

Å være en gründer innebærer å ta risiko, være kreativ, og ta ansvar for alle aspekter av virksomheten, og det er en velkjent følelse å føle seg alene, og da kan det være godt å ha noen å lene seg på. Mange har vært i sammen situasjon og kan gi deg gode tips og råd på veien.

Mentor

Enten du er gründer eller ønsker å videreutvikle din bedrift så kan det være nyttig å ha en mentor som kan dele kunnskap, ferdigheter og erfaring med deg.

Kunnskapsoverføring, enten det er faglig eller personlig kan bidra til å få sortert oppgaver, finne den riktige veien og gjøre deg tryggere i de veivalg du må ta.

HNF kan sette deg i kontakt med ressurspersoner som hjelper deg på veien og som bidrar til at du bruker tid på de riktige oppgavene.

Fellesskap

Fellesskap gir et støttende miljø der man får hjelp, råd og støtte fra hverandre.

Et annet aspekt av fellesskapet er den styrken man oppnår i sammen og hvordan dette påvirker resultatene av økt konkurransekraft og vekst i næringslivet.

Ved å vise markedet evne til samarbeid hvor tilbudet gir en større bredde, vil det også automatisk treffe et større publikum og fremstå mer attraktivt. 

Samarbeid og partnerskap

Næringslivet på Hvaler er preget av SMB markedet og det er mange som jobber alene. 

Samarbeid spiller en viktig rolle i arbeidslivet, og er en essensiell ferdighet for å lykkes.

Det kan også føre til synergieffekter, der resultatet av samarbeidet er mer enn summen av de individuelle innsatsene. Det betyr at sammen kan man oppnå mer enn hva hver enkelt kan oppnå alene.

Kjetting.jpg

Dette er noen av elementene og tankene bak prosjektet HUB Hvaler. Vi ønsker å bygge et sterkere fundament for det lokale næringslivet som gir grobunn for bærekraftig vekst, samtidig som vi skal se på mulighetene for regionalt samarbeid der dette er hensiktsmessig.

Vi håper du som næringsaktør eller gründer vil delta aktivt i dette arbeidet som har som mål å fremme og synliggjøre det frodige næringslivet vi har på Hvaler.

bottom of page