top of page

Møte- og aktivitetskalender

27 september

Medlemsmøte HNF
Sted: Auditoriet på Hvaler Barne- og Ungdomskole
Kl 1800

Påmelding

8 november

Styremøte HNF

...

8 november

Informasjonsmøte HUB Hvaler
Sted: Auditoriet på Hvaler Barne- og Ungdomskole
Kl 1800

...

10 januar

Styremøte HNF

...

9 februar

Sosial samling og nettverksbygging for medlemmer i HNF

...

6 mars

Styremøte HNF

...

24 april

Årsmøte HNF

...

24 april

Hvalerkonferansen 2024

...

15 mai

Konstituerende styremøte HNF

...

bottom of page