top of page

Bli medlem

For innmelding i Hvaler Næringsforening, vennligst fyll ut skjema. For betingelser, se lenger ned.

Velg et alternativ

Velkommen som medlem i HNF!

Hvorfor bli medlem i HNF

Som medlem i HNF vil du ha påvirkningsmulighet i saker som engasjerer deg. Du får delta på konferanser, nettverk og andre relevante forum, samt motta 

invitasjoner til kurs og aktiviteter fra Fredrikstad Næringsforening som HNF er medlem av, i tillegg til kurs og aktiviteter i regi av HNF.

Du vil bli holdt oppdatert gjennom nyhetsbrev, og vi er opptatt av å bygge sterke relasjoner mellom næringsaktørene ved hjelp av nettverkssamlinger.

Som personlig medlem er du i tillegg med og støtter næringsutviklingen på Hvaler.

Pris medlemskap 2024

1-5 ansatte, kr 1 000,- pr år

6-10 ansatte, kr. 2 100,- pr år

Over 10 ansatte, kr 3 700,- pr år

Personlig medlem, kr 400,- pr år

Samarbeid og fellesskap

Hvaler Næringsforening skal være en støttespiller og inspirator for små og store bedrifter på Hvaler, og bidra til å utvikle og fremme lokalt næringsliv. Som medlem vil du ha mulighet til å påvirke denne veien videre.

Vi vil arbeide for å bygge broer, skape vekst i næringslivet ved hjelp av fellesskap og samarbeid.

bottom of page