top of page

Støtteordninger

Når vi nå går inn i 2023 forventes det et tøffere arbeidsmarked både for arbeidstagere og arbeidsgivere og vi jobber med å se på ulike tiltak for å avhjelpe næringslivet på Hvaler. I tillegg finnes det en rekke støtteordninger som man bør sette seg inn i.

bottom of page