Medlemsfordeler

Som medlem av Hvaler Næringsforening er du med i et nettverk og fellesskap som skal styrke en sunn og god næringsutvikling på Hvaler.  

Som medlem får du...

  • Større nettverk og mulighet til å skape viktige relasjoner

  • Invitasjoner til møter, temakvelder, medlemsmøter osv.

  • Drahjelp til markedsføring via vår nettside og Facebookside 

  • Være et talerør og pådriver for Hvalers næringsliv. Jo flere vi er, jo sterkere er vi...

  • Inkludering i aktuelle prosjekter og ressursgrupper

  • Felles medlemsskap i Fredrikstad Næringforening

HNF har tegnet abonnement hos Survey Monkey for å kunne gjøre brukerundersøkelse, avstemninger, spørreundersøkelse osv., og den tjenesten ønsker vi også at medlemmene våre skal nyte godt av. Dersom du ønsker å gjøre en aktivitet mot en spesifisert målgruppe, dine kunder el.l., så ta kontakt. Pr nå er denne tjenesten gratis for våre medlemmer.

HNF jobber løpende med å finne gode brukerfordeler for deg som medlem, og har du ønsker eller forslag så meld i fra.

© 2020 by Anne Cedervall for HNF