top of page

Kvinner i Business Hvaler

Kvinner spiller en stadig viktigere rolle i næringslivet på Hvaler, innenfor ulike bransjer og satsningsområder. Gründervirksomhet og entreprenørskap er økende, og damene er engasjert i å bygge nettverk. Dette gir grobunn for muligheter som kunnskapsdeling, støtte og karrierevekst og det skal vi heie frem og bygge videre på.

Samarbeid = styrke

Med mange små næringer på Hvaler så er det ikke unaturlig at man jobber mye alene, og også utfører alle oppgaver selv. Noen mindre morsomme enn andre, men det må til i det store bildet. Støtte, motivasjon og løsningsorientering foregår gjerne i eget hode, men er nødvendigvis ikke den raskeste veien til mål.

Samarbeid og samhandling stimulerer til økt kreativitet, og ved å kombinere ulike ideér og erfaringer skapes nye muligheter. Ved å lære av hverandre spares mye tid og ressurser som kan brukes på produktive og utviklende oppgaver.

Håper du vil prioritere å delta på work shop 24. januar kl 1800 i auditoriet på Hvaler Barne- og Ungdomsskole, og hvem vet...kanskje dukker det opp nye muligheter for akkurat din bedrift.

Påmelding

bottom of page