top of page
HotellpåHvaler1.jpg

Hva betyr etablering av hotell på Hvaler for den lokale samfunnsutviklingen?

Sett fra et næringsperspektiv er det viktig å løfte frem alle ringvirkninger og konsekvenser en hotelletablering på Hvaler vil ha for den lokale samfunnsutviklingen. Hvaler Kommunes satsning på "Hvaler hele året" legger noen føringer og tanker om utjevning av besøkende gjennom alle sesonger, noe som også vil danne et jevnere næringsgrunnlag og økt vekst for våre aktører. Tilbud om varme senger er en forutsetning dersom vi skal nå dette målet.

Vi vet at ca 85% av alle besøkende på Hvaler i dag er tilknyttet hytter, og vi kan bare anta at de resterende 15% i all hovedsak besøker Hvaler i sommer- og skuldersesong. Det er et stort marked der ute, både nasjonalt og internasjonalt som etterspør opphold på Hvaler utenom sommeren, men pr i dag har vi ikke anledning til å ta imot større grupper som f.eks. konferansemarked, arrangementer og andre aktiviteter som krever overnatting.

Bilde.png
Bilde.png

Uavhengig av type større næringsetablering på Hvaler er det viktig å løfte frem alle sider av hva dette vil bety for lokalsamfunnet og næringslivet. Vi kjenner mange eksempler på steder "der ingen skulle tru at nokon ville bu" som har blitt kjente destinasjonsmål for besøkende fra både inn- og utland. På Hvaler har vi så absolutt allerede et attraktivt sted å være, men vi mangler kapasitet til å ta imot gjester, og spesielt utenom hovedsesong. Nå ønsker vi kanskje ikke at hele verden skal verken bosette seg eller besøke Hvaler, men en balansert tilnærming til dette markedet vil gi et stort løft på mange områder. En styrket lokal sysselsetting vil tiltrekke yngre tilflyttere, vekst i den lokale økonomien både for kommune og næringsliv, et økt tilbud på aktivitetssiden hele året, grunnlag for innovasjon- og gründervirksomhet samt mange muligheter vi kanskje ikke ser ennå. 

​Alt er nødvendigvis ikke bare rosenrødt eller enkelt på veien mot mål, og for å unngå å gå i fotsporene til de som ikke lykkes er det viktig å trekke erfaringer fra andre steder. Dette vil også gi en bredere kunnskap og innsikt i alle aspekter ved en slik etablering, og noe som er viktig å ta med i det store bildet.

Ove Gjesdal er Næringssjef i Ringsaker Kommune og tidligere daglig leder i Visit Lillehammer. Vi gleder oss til å ønske han velkommen for å fortelle om erfaringer rundt Wood Hotel - Mjøstårnet, og verdens nest høyeste trehus. Med bakgrunn fra destinasjonsselskap og i dag som næringssjef har han de beste forutsetninger for å dele sin kunnskap og erfaring fra flere sider.

Maya Nielsen, daglig leder i Visit Fredrikstad Hvaler, byr på sine tanker om destinasjonsutvikling og hva som kreves for å tiltrekke seg et marked av betalende kunder, og hvordan dette bidrar til å holde liv i eksisterende lokal næring og danne grobunn for etablering av nye relaterte tilbud.

Vi håper du vil sette av denne tiden for kanskje å tilegne deg ny kunnskap, få en bredere innsikt og ikke minst er det alltid interessant å høre andres historie rundt et hett tema.

Vi håper å se deg, så meld deg på...velkommen!

pexels-gezer-amorim-2293558.jpeg

Program 11. april

Kl 1800 i auditoriet på Hvaler Barne- og Ungdomsskole

Velkommen

Bjørn W. Johansen, Næringssjef Hvaler Kommune

Ove Gjesdal, Næringssjef Ringsaker Kommune

Mjøstårnet - hva har det betydd for Brumunddal?

  • Hvordan har det påvirket næring- og besøksutviklingen lokalt?

  • Hvordan har det blitt mottatt lokalt, både med sitt innhold og som byggverk?

  • Hva har det betydd for Brumunddal som lokalsamfunn?

 

Maya Nielsen, daglig leder i Visit Fredrikstad Hvaler​

  • Forventede effekter for reiselivsnæringen

Det vil bli anledning til spørsmål fra salen.

Takk for påmelding og velkommen!

bottom of page