top of page

Bransjeregister Hvaler Kommune

Det er registrert ca 1100 organisasjonsnr på Hvaler. Dette er en blanding av alt fra aktive næringer, bryggeanlegg, foreninger, vann- og avløpslag, inaktive næringer osv. Det er viktig for både Hvaler Kommune og næringsforeningen å ha oversikt over aktive næringer i kommunen, og derfor arbeides det løpende med å vedlikeholde bransjeregisteret. Bransjeregisteret speiles av registrert informasjon i Brønnøysundregisteret, og derfor kan det oppleves at bedriftsnavn i denne oversikten ikke er det samme som det som benyttes mot markedet.

bottom of page