Innsatsområder

Avfallshåndtering for næringslivet

HNF har arbeidet sammen med Hvaler Kommune for å finne best mulige løsninger for avfallshåndtering for næringslivet på Hvaler. Bakgrunnen er myndighetenes krav til at aktørene selv er ansvarlig for dette. Les mer om dette her...

Skjærgårdstjenesten.jpg
Logo Hvaler Kommune.jpg

Kommunedelplan for Skjærhalden

I juli 2020 ble det vedtatt i kommunestyret og starte prosessen med kommunedelplan for Skjærhalden. I denne forbindelse vil HNF være en samarbeidspartner for både kommune og næringsliv. 

Bransjeregister for Hvaler

HNF jobber med en sammenstilling av all næring på Hvaler. Hensikten er å synliggjøre lokale tilbydere, både til fastboende, hyttefolk og andre besøkende.

Oppdatering av retningslinjer for Skjærhalden Torg

HNF er invitert til å delta i ressursgruppen som skal utarbeide nytt reglement for bruk av Skjærhalden Torg. Torgkomiteén er godt i gang, og her finner du gjeldende retningslinjer.

Førstereisgutten.jpg
Næringspris_for_2019.jpg

Hvalerkonferansen 2021

Sammen med årsmøte i HNF arrangerer vi 14. april Hvalerkonferansen, sammen med Hvaler Kommune. Her setter vi fokus på det lokale næringslivet, med spennende foredragsholdere, informasjon, utdeling av Næringsprisen for 2020, og ikke minst, en god anledning til å bli kjent med hverandre og all spennende næring vi har på Hvaler.

Søndre Viken Næring 

HNF deltar aktivt i samlinger med øvrige deltagere fra kommunene i Søndre Viken og representanter fra næringsforeninger i samme område. Vi anser det viktig å få med seg hva som rører seg utenfor øyriket, og ikke minst for relasjonsbygging. Denne grupperingen innehar mye kunnskap og kompetanse, og vi adopterer gjerne gode løsninger og ideér for å bygge videre på i HNF.

Møte ansatte
Sti Ilemyr.jpg

DNA/Hva er Hvaler?

I samarbeid med Hvaler Kommune, arbeider HNF med prosjektet DNA. Hva er Hvaler og hvordan ønsker vi å fremstå for befolkningen, fastboende, hyttefolk og andre besøkende? Hvordan skal vi synliggjøre oss som et samlet øyrike? Hvordan få næring, aktivitet/opplevelser, det visuelle, kommunikasjon, historie/arv, osv, inn i et slagord? Dette arbeidet omfatter analyser, innsiktsarbeid, strategi/samarbeid, kommunikasjon, design/grafisk, og mye mer, men gjennom prosessen vil det klart stakes ut en vei vi kan enes om i fellesskap.