top of page

Innsatsområder

Hvaler Næringsforening bestreber seg etter å følge med, og ta tak i saker som påvirker næringslivet på Hvaler. Vi setter også stor pris på tips om saker, da det er fort gjort at noe går under radaren, og jo raskere vi kommer på banen, jo bedre er det, da dette kan ha stor betydning for utfallet.

 

Gjennom året er det mange store og små saker det jobbes med, og som det blir sendt ut informasjon om, så leter du etter noe, så se gjennom vårt arkiv.

DNA/Hva er Hvaler?

I samarbeid med Hvaler Kommune, arbeider HNF med prosjektet DNA. Hva er Hvaler og hvordan ønsker vi å fremstå for befolkningen, fastboende, hyttefolk og andre besøkende? Hvordan skal vi synliggjøre oss som et samlet øyrike? Hvordan få næring, aktivitet/opplevelser, det visuelle, kommunikasjon, historie/arv, osv, inn i et slagord? Dette arbeidet omfatter analyser, innsiktsarbeid, strategi/samarbeid, kommunikasjon, design/grafisk, og mye mer, men gjennom prosessen vil det klart stakes ut en vei vi kan enes om i fellesskap.

Vår store drøm er å få etablert et fysisk skjærgårdssenter, slik at vi kan fronte publikum gjennom en felles kanal, og formidle alt av tjenester, aktiviteter, informasjon, og samtidig fungere som et turist- og havnekontor. Den digitale plattformen er allerede på plass fra en av våre medlemmer, Pakk Opp AS. Her finner du alt om og for Hvaler.

Sti Ilemyr.jpg
Førstereisgutten.jpg

Skjærhalden Torg

HNF ved daglig leder har vært medlem av Torgkomiteén for Skjærhalden, som ble etablert for første gang i 2021. Til høsten vil vi følge opp med en evaluering av årets gjennomføring, da vi ser et godt potensiale for forbedringer.

Hvalerkonferansen 2021

Hvalerkonferansen 2021 ble gjennomført 14. april, sammen med  Hvaler Kommune. Her var det et spennende program med Hvaler i fokus, og kronen på verket er jo kåringen av bedriften som mottar Hvaler Næringspris. For 2020 gikk Havfruen Blomster av med seieren, og det var en glad gjeng som mottok prisen.

Næringsprisen 2021 Havfruen.jpg
Logo Hvaler Kommune.jpg

Avfallshåndtering for næringslivet

HNF har arbeidet sammen med Hvaler Kommune for å finne best mulige løsninger for avfallshåndtering for næringslivet på Hvaler. Bakgrunnen er myndighetenes krav til at aktørene selv er ansvarlig for dette. 

Bransjeregister for Hvaler

HNF jobber løpende med sammenstilling av all næring på Hvaler. Hensikten er å synliggjøre lokale tilbydere, både til fastboende, hyttefolk og andre besøkende.

Søndre Viken Næring 

HNF deltar aktivt i samlinger med øvrige deltagere fra kommunene i Søndre Viken og representanter fra næringsforeninger i samme område. Vi anser det viktig å få med seg hva som rører seg utenfor øyriket, og ikke minst for relasjonsbygging. Denne grupperingen innehar mye kunnskap og kompetanse, og vi adopterer gjerne gode løsninger og ideér for å bygge videre på i HNF.

Møte ansatte
bottom of page