Hva skjer?

Styremøte

30. november 2020

Statusmøte HK

Styreleder og daglig leder har møte med næringssjef og ordfører hver for seg, første fredag hver måned.

Medlemsmøte

Pga koronasituasjonen så avventer vi å invitere til fysiske møter før Hvalerkonferansen 2021, 21. januar.

Andre samlinger

Her vil relevante samlinger, møter i Hvaler Kommune eller andre forum bli annonsert.

Vi tar gjerne i mot innspill til saker til de forskjellige møtene, men ber om at de blir sent inn noen dager i forkant, slik at vi får tid til å få det med på agendaen, samt sette oss inn i hva saken gjelder.

© 2020 by Anne Cedervall for HNF