Hva skjer?

Styremøter 2022/23

30 August

18 Oktober

7 Desember

25 Januar

22 Mars

24 Mai

Statusmøte HK

Styreleder og daglig leder har møte med ordfører, rådmann og næringssjef første onsdag i hver måned.

Hvalerkonferansen 2023

Dato for Hvalerkonferansen 2023 er ikke satt, men følg med.

Andre samlinger

Hold av 16. november 2022 for medlemsmøte i HNF, og mer informasjon kommer.

Vi tar gjerne i mot innspill til saker til de forskjellige møtene, men ber om at de blir sent inn noen dager i forkant, slik at vi får tid til å få det med på agendaen, samt sette oss inn i hva saken gjelder.