Hva skjer?

Styremøter 2022

Oppdatering kommer...

Statusmøte HK

Styreleder og daglig leder har møte med ordfører, rådmann og næringssjef første torsdag i hver måned.

Hvalerkonferansen 2022

Hvalerkonferansen 2022 er planlagt 26. april kl 1800 i kultursalen, Asmaløy

Andre samlinger

Årsmøte i HNF er satt til 26. april kl 1700 i kultursalen, Asmaløy

Vi tar gjerne i mot innspill til saker til de forskjellige møtene, men ber om at de blir sent inn noen dager i forkant, slik at vi får tid til å få det med på agendaen, samt sette oss inn i hva saken gjelder.