top of page

Hva skjer?

Styremøter 2022/23

30 August

18 Oktober

7 Desember

25 Januar

22 Mars

24 Mai

Statusmøte HK

Styreleder og daglig leder har møte med ordfører, rådmann og næringssjef første onsdag i hver måned.

Andre samlinger

19. januar - nettverksmøte Areal og byggesak, Hvaler Rådhus kl 1700

Påmelding

10. februar - medlemssamling med fokus på nettverksbygging og sosialt

Vi tar gjerne i mot innspill til saker til de forskjellige møtene, men ber om at de blir sent inn noen dager i forkant, slik at vi får tid til å få det med på agendaen, samt sette oss inn i hva saken gjelder.

bottom of page