Hva skjer?

Styremøter 2021

21. september

2. november

7. desember

Statusmøte HK

Styreleder og daglig leder har møte med ordfører, rådmann og næringssjef første torsdag i hver måned.

Medlemsmøte

3. november avholdes medlemsmøte i kultursalen/auditoriet på Hvaler Skole, kl 1800. Se program her...

Andre samlinger

Her vil relevante samlinger, møter i Hvaler Kommune eller andre forum bli annonsert.

Vi tar gjerne i mot innspill til saker til de forskjellige møtene, men ber om at de blir sent inn noen dager i forkant, slik at vi får tid til å få det med på agendaen, samt sette oss inn i hva saken gjelder.