Næringsprisen 2020

Næringsprisen for 2020 skal deles ut på Hvalerkonferansen 2021.

Hvem fortjener Hvalers Næringspris 2020, som skal deles ut for trede gang på Hvalerkonferansen? Etter et fantastisk engasjement ble avstemningen avsluttet 20. januar, og resultatet er trygt forvart og skal presenteres på Hvalerkonferansen 14. april.

2020 har vært et krevende og utfordrende år for de fleste næringer på Hvaler. Når høysesongen for mange lå i startgropa i mars, gjorde Covid-19 en helomvending på øyriket vårt, og kort tid etter stengte vi ned. Dette ga en usikker fremtid for mange, både på kort og lang sikt, men etter hvert kunne vi se mange kreative løsninger, aktører som tenkte nytt, og ikke minst en god tilpasning til situasjonen.

sjakkspill

Sommeren har for mange vært en «all time high» situasjon, samtidig som vi har unngått smittespredning og ytterligere nedstenginger. Hvaler Næringsforening ønsker å løfte næringslivet, og selv om det er mange som fortjener denne prisen, så skal det kåres én.

Næringsprisen er etablert i samarbeid med Hvaler Kommune, og formålet er å gi anerkjennelse til bedrifter for god innsats og trygging av arbeidsplasser.

Prisen består av et diplom og et kunstverk fra en av våre lokale kunstnere.