Hvalerkonferansen 2021

Hvalerkonferansen 2021, som var satt til 21. januar flyttes, og avholdes sammen med årsmøte i HNF 14. april. Bakgrunnen for dette er den koronasituasjonen vi nå står i, og det anses ikke optimalt å avholde denne i streamet form. Programmet er ganske klart, men vil ikke komme ut før nærmere konferansen, men det kan røpes at Hvaler står i fokus.

"Hvaler for næringsliv, beboere og besøkende...med sommer 2021 og fremtiden i sikte"

Hvaler Næringspris gikk til sjømatrestauranten Første Reis for 2019. 60 deltagere på Hvalerkonferansen fikk høre om det store engasjementet avstemmingen har ført til på Hvaler. Over 1000 tomler opp sammenlagt for våre 3 flotte kandidater, og flest til Første Reis. De fikk et vakkert maleri av vår Hvalerkunstner Rita Lilleheier og en solid applaus. Lykke til videre Torild og Fredrik!

© 2020 by Anne Cedervall for HNF